Dodany: 2011-11-04 11:46:17
 

Jakie funkcje pełnią podatkiPodatki nie istnieją bez powodu. Pełnią liczne funkcje bardzo ważne i istotne dla państwa i obywateli ze względu na usługi jakie państwo oferuje swoim obywatelom. Można powiedzieć, że podatki są ceną za usługi jakie oferuje państwo.

 

Podatki to przede wszystkim źródło dochodu dla państwa. Ściągane w formie należności stanowią dochód dla administracji państwa, pozwalają na finansowanie jego działalności. Państwo z wpływów podatkowych pokrywa koszty prowadzenia administracji rządowej. Do tych kosztów zalicza się utrzymanie służb porządkowych, służby zdrowia, instytucji użyteczności publicznej, budowa dróg w tym autostrad, wznoszenie obiektów sportowych. Biuro rachunkowe olsztyn dobrze zna metodologię podziału podatków. Podatki pełnią funkcje redystrybucyjną, polega ona an podziale części dochodu narodowego uzyskanego z podatków pomiędzy obywateli. Jak to się odbywa?

 

W prosty sposób, poprzez ulgi podatkowe, zmniejszenia podatków, zwolnienia z podatków. Jeśli chcemy być beneficjentami zwolnień czy ulg podatkowych trzeba niezwłocznie skontaktować się z biurem rachunkowym posiadającym dobrą renomę, do takich biur zalicza się biuro rachunkowe olsztyn. Ponadto podatki są formą wspierania obywateli najbardziej potrzebujących pomocy. Pomoc ta odbywa się w formie zasiłków i świadczeń typu szkolenia zawodowe itp. Biuro rachunkowe olsztyn to wybitna instytucja specjalizująca się w podatkach i wszystkim co z nimi związane.

Dodaj nowy komentarz do artykułu Jakie funkcje pełnią podatki
Nick: