Dodany: 2011-11-04 11:54:37
images/pieniadze.jpg22252.jpg Podatki to forma dzielenia się dochodem przez obywateli z państwem, most pomiędzy gospodarką a państwem. Urzędy skarbowe to organ administracyjny, zajmujący się ściąganiem i rozliczaniem podatków, zajmują się podatkami dochodowymi we wszystkich odmianach.

Dodany: 2011-11-04 11:50:19
images/kasa5.JPGcea72.JPG Prawo podatkowe to zbiór regulacji określających zasady funkcjonowania podatków i ich pobierania oraz całość procesów z nimi związanych. Prawo polskie jest bardzo niestabilne, niestabilność ta wynika z częstej zmienności przepisów oraz braku jasnej i zdecydowanej wizji i stanowiska polityków rządzących.

Dodany: 2011-11-04 11:48:13
images/kasa4.jpg77c69.jpg Podatki są obowiązkowe. Co nie jest dobrą wiadomością dla obywateli, oznacz to, że podatki trzeba płacić pod groźba kar i grzywnych. Jakby tego było mało są bezzwrotne. Na szczęście nie są one na tyle wysokie by uniemożliwić życie mieszkańcom danego państwa.

Dodany: 2011-11-04 11:46:17
images/dolar 2.jpg2593f.jpg Podatki nie istnieją bez powodu. Pełnią liczne funkcje bardzo ważne i istotne dla państwa i obywateli ze względu na usługi jakie państwo oferuje swoim obywatelom. Można powiedzieć, że podatki są ceną za usługi jakie oferuje państwo.

Dodany: 2011-11-04 11:43:52
images/banknoty 3.jpg52504.jpg Wszystko co otacza nas w naszym codziennym życiu, ze względu na swoją wszechstronność i zakres podlega podziałowi. Podział ten wynika najczęściej z czegoś co można wyróżnić w całości. Dzielimy według różnic.